Sağlık Sigortası | Https://www.onlinepolicem.com
Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Özel Sağlık Sigortası
TEKLİF AL
 
Facebook Paylaş
Twitter Paylaş
Sağlık Sigortası
Sağlığımız adına yapabileceğimiz en önemli yatırımlardan bir tanesi olan sağlık sigortaları, hastalık ve kazalar nedeniyle oluşabilecek giderlerin karşılanmasını sağlayan planlardır. Sağlık sigortası ile geleceğini güvence altına almış olan kişiler, sigorta poliçesinde belirlenen şartlar ve limitler doğrultusunda oluşan risklerden doğan finansal ihtiyaçlarını karşılamış olur.

Özel sağlık sigortası planlarında ortaya çıkan primler belirlenirken sigortalı kişilerin cinsiyeti, yaşı, kilosu, sağlık durumu, geçmişte geçirdiği rahatsızlıklar ve medikal operasyonlar göz önünde bulundurulur. Bu şartlarla birlikte her sağlık sigortası ürününe göre farklılık gösterebilecek özel durumlar (yurt dışı teminatlar, anlaşmalı kurum ağı vb.) prim ve teminat tutarlarını farklılaştırabilir. Sağlık sigortalarında en önemli husus ise sigorta yapılırken sigortalı adına beyanları içeren başvuru formlarının eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmasıdır.
 
TEKLİF AL

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup da özel hastanelerden hizmet almak isteyen kişiler, hem devletin karşıladığı bedelin dışında kalan tutarı hem de SGK katılım bedelini ödemek durumunda kalıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortaları, sigortalıları hastane ücretini ödemeden sadece SGK katılım ücretini ödeyerek hizmet alabilmesi için tasarlanan sağlık sigortası ürünleridir. Detaylı Bilgi

Modüler Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortaları, genel olarak birçok ihtiyaca cevap verebilmek adına tasarlanmış planlar olmasına karşın, sayısız seçenek içerisinden seçim yapabilme avantajı ile bütçemize daha uygun hale getirilebilir. Detaylı Bilgi

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kimselerin ülkemizde kaldıkları süre içerisinde oluşabilecek sağlık harcamalarını teminat altına alan planlara Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası denir. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşımayan kişilerin, Türkiye’de kaldıkları zaman zarfında ani rahatsızlıklar, kazalar, rutin sağlık kontrolleri, beklenmedik sağlık sorunları gibi durumlarda çok önemli sağlık giderleri ile karşı karşıya kalabiliyor. Detaylı Bilgi

Çocuk Sağlık Sigortası

Sağlık hizmetleri, yetişkinlerde olduğu kadar, çocuklarımız için de önemli bir harcama kalemi olarak karşımıza çıkabilir.Bu nedenle kendi sağlık harcamalarımızı teminat altında aldığımız gibi çocuklarımızın da sağlık giderlerinin güvence altına alınması çok önemlidir. Detaylı Bilgi

Kurumsal Sağlık Sigortası

Çalışanların giderek daha değerli hale geldiği iş dünyasında kurumsal şirketlerin en büyük öncelikleri arasında çalışan memnuniyeti geliyor. Bu memnuniyeti sağlarken, çalışma koşullarının iyileştirilmesi kadar personelin iş dışındaki temel ihtiyaçlarının en etkin bir şekilde giderilmesi de büyük önem arz ediyor. Detaylı Bilgi

Doğum Sigortası

Sağlık sigortaları içerisinde yer en önemli türlerinden olan doğum sigortası, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin bu uzun süreçte doğumla ilgili harcamalarını teminat altına almalarını sağlar. Detaylı Bilgi

Tüp Bebek Sigortası

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için normal yollarla gebelik mümkün olmadığında, bu ihtimali artıran tüp bebek tedavisi çok yaygın bir yöntem olarak kullanılıyor. Günümüzde tüp bebek tedavileri sayesinde birçok bebek dünyaya gelirken, sigorta şirketleri de tüp bebek tedavilerine yönelik yeni planlar geliştirmeye başladı. Detaylı Bilgi

Kurumsal Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Yaygın olarak kullanılan tamamlayıcı sağlık sigortalarının kurumsal plan çerçevesinde toplu olarak yapıldığı planlar kurumsal tamamlayıcı sağlık sigortalarıdır. Bu ürün ile detaylı bilgi almak için 0850 420 30 40 numaralı telefonlardan Kurumsal Sağlık Sigorta danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz. Detaylı Bilgi

Bebek Sağlık Sigortası

Doğum süreci sonrasında bebeğin sağlığı adına yapılan tüm harcamaları teminat altına alınırken bebek sağlığı sigortası için birçok seçenek bulunmaktadır. En doğru olanı seçmek ise uzman yardımı gerektiriyor. Bebeğinizin sağlığı adına en doğru yatırımı yapmak için Online Poliçem Sigorta danışmanlarından yardım alabilirsiniz. Detaylı Bilgi

Küçük Müdahale Teminatı


Sağlık sigortalarında sigortalıların poliçelerinde sahip oldukları limitleri ve hakları anlamasına yardımcı olan birçok önemli terim kullanılmaktadır. Küçük müdahale teminatı da bu terimler arasında yer alır. Yurt içinde ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, hastane veya doktor muayenehanesinde genel veya lokal anestezi altında veya anestezi olmadan tedaviye yönelik olarak yapılan ve birimi Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde 150 birime kadar olan girişimlere küçük müdahale teminatına dahildir.

En sık görülen küçük müdahale teminatlarına örnek olarak kırıklara alçı uygulaması, derideki yaraların dikişi, gözden yabancı cisim çıkarılması, mide yıkanması vb. operasyonları sayabiliriz. Bu müdahalelere ilişkin her türlü gider, ilgili teminatlar kapsamında değerlendirilecek olan doktor muayene ve teşhis giderleri hariç olmak üzere, poliçede belirtilen küçük müdahale limit ve oran dahilinde ödenir.

Küçük müdahale teminatında muayene sırasında kullanılan malzeme ve doktor ücreti ile ilgili ödemeler bu teminattan karşılanır. Sigortalı acil bir durum nedeni ile hastaneye gittiğinde acil cerrahi müdahale gerektiren durumlarda Acil Teşhis ve Giderleri Teminatı belirlenen şartlar dahilinde ödenir.

Yatarak Tedavi Teminatı


Sağlık sigortası planlarında prim bedelini belirleyen en önemli iki teminattan biri olan yatarak tedavi teminatı, ameliyatlı ve/veya ameliyatsız yatarak tedaviler, sigortalının yatmasını gerektirmeyen ve TTB Asgari Ücret Tarifesi’nde tek başına birimi 150 veya daha yukarıda olan cerrahi ve ortopedik müdahalelere ilişkin giderleri ifade eder.

Ayrıca, ameliyatlardan önce doktor tarafından talep edilen ameliyatla ilgili tüm tetkik giderleri de yatarak tedavi limitinden kullanılır. Poliçelerde hastaya verilen yatış onayları sürelidir. Genellikle 7 gündür sağlık kuruluş tarafından tekrar provizyon alınması gerekir.

Yatarak tedavi kapsamında karşılanacak olan masraflar ve bu masrafların kapsamı, limitleri sigorta ürünlerine göre farklılık gösterebilir. Yatarak tedavi teminatından faydalanabilmek için yatışa neden olan hastalığın sigorta başlangıcından sonra teşhis edilmiş olması gerekmektedir. Yatarak tedavi teminatında kapsam dışında kalan bazı hususlar da vardır. Bu hususlar şöyledir;

* Yatış süresi 24 saati aşmayan ameliyatsız tedaviler (Bunlar ayakta tedavi kapsamında karşılanır)

*Tetkik amacıyla gerçekleştirilen hastane yatışları…

Ayakta Tedavi Teminatı


Sağlık sigortalarında en sık tercih edilen teminat türlerinden olan ayakta tedavi teminatında doktor muayeneleri, ilaç başta olmak üzere tanı, fizik tedavi TTB Asgari Ücret Tarifesi’nde tek başına birimi 150 birimden aşağı olan küçük ameliyatları kapsam dahilindedir.

Küçük ameliyatlar olarak kırıklara alçı uygulanması, derideki yaraların dikişi, gözden yabancı cisim çıkarılması vb. müdahalelerden bahsedebiliriz. Ayrıca, 24 saati geçmeyen tedavi süreleri, müşahade süreçlerindeki sağlık harcamaları ayakta tedavi teminatının içerisindedir.

Ayakta tedavi teminatı sağlık sigortası poliçelerinde tek başına planlara dahil edilemez, yatarak tedavi teminatı ile birlikte satın alınması gerekir. Bir hastalık şüphesiyle hastanede muayene olduktan sonra hastanın hastanede yatması gerekiyorsa yatarak tedavi teminatı kullanılır. Böylece sigorta şirketi anlaşma sınırları içerisinde masrafları karşılar. Ameliyat giderleri, yoğun bakım giderleri, ameliyat malzemeleri gibi durumları içermektedir.

Daha ayrıntılı bilgi ve sorularınız için Online Poliçem Sigorta uzmanlarına danışabilirsiniz.
Sigorta Ürünü
Tc Kimlik No
E posta
Cep Telefonu
 
Bebek Sağlık Sigortası

Ayın Ürünü

Bebek Sağlık Sigortası

Bebek sağlık sigortası ile çocuğunuz doğuştan itibaren her türlü sağlık risklerine karşı koruyabilirsiniz. En uygun teklif konusunda Online Poliçem Sigorta danışmanları size yardımcı olacaktır.

Detaylı Bilgi