Dask Sigortası | Https://www.onlinepolicem.com
Dask Sigortası

TEKLİF AL
 
Facebook Paylaş
Twitter Paylaş
Dask Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortaları Türkiye'nin önemli bir gerçeği olan deprem nedeniyle meydana gelecek maddi hasarlara karşı en büyük destekçimizdir. Depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde oluşturacağı maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar.

DASK deprem sigortası primleri sigortalanacak binanın adresine, büyüklüğüne, binanın yapı tarzı ve katına göre farklılık gösterir. Konutunuza ait zorunlu deprem sigortası primini öğrenmek için Online Poliçem teklif formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız yeterlidir.
 
TEKLİF AL

Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller

* Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve
işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
* Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
* Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
* Manevi tazminat talepleri,
* Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan
hasarlar,
Detaylı Bilgi

Tsunami

Detaylı Bilgi

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

* 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası
olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
*Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve
mezralarda yapılan binalar,
* Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
* Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
Detaylı Bilgi

Özel Uygulamalar


2007 ve sonrasında inşa edilen binalar için yapılacak poliçelerde %10 indirim uygulanmaktadır.
Vade bitiminden itibaren 30 gün içinde yapılan kesintisiz yenilemelerde ise %20 indirim
uygulanmakta olup, söz konusu iki indirim fırsatından birlikte de faydalanılabilmektedir.
Zorunlu Deprem Sigortası hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda linki yer alan Doğal Afet
Sigortaları Kurumu (DASK) internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sigorta Bedelinin Tespiti


Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca
yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı
meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas
alınır.
Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası
Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.
Zorunlu deprem sigortası bedelini aşan kısım için Anadolu Sigorta tarafından ihtiyari deprem
teminatı verilmektedir.
Sigorta Ürünü
Tc Kimlik No
E posta
Cep Telefonu
 
Bebek Sağlık Sigortası

Ayın Ürünü

Bebek Sağlık Sigortası

Bebek sağlık sigortası ile çocuğunuz doğuştan itibaren her türlü sağlık risklerine karşı koruyabilirsiniz. En uygun teklif konusunda Online Poliçem Sigorta danışmanları size yardımcı olacaktır.

Detaylı Bilgi